ARLI bv. is fabrikant van mobiele vrachtwagen was machines (afgekort tot wasmobielen ).


Deze machines / containers  zijn ontwikkeld voor het wassen / schoonspuiten van vrachtwagens die uit vervuild terrein komen.

Deze machines kunnen wij op maat maken volgens klantspecificatie.

Voor verhuurprijzen van de wasmobielen kunt u contact opnemen met Dhr Ligthart van Nethart, tel. 06 53416000. 

Ook voor ontsmetten van veewagens zijn de afgelopen jaren de wasmobielen veel gebruikt

Doorgang met combinaties van 50 ton vormen geen probleem.

Dit zijn mobiele wasstraten. Deze wasmobielen zijn geheel op maat gemaakt. De zijkanten kunnen in kleur worden besteld.

 

Bij de foto hierboven is de wasmobiel in gebruik met asbest filter na een brand.

Container als mobiele wasplaats

ARLI bv. bouwt een mobiele wasplaats, die op kleine en grote projecten kan worden ingezet: de Wasmobiel. De mobiele wasstraten zijn een soort containers die op saneringen en of vuile gronddepots worden gebruikt om trucks schoon te spoelen als deze door vervuilde grond zijn gereden. Arjan Ligthart van ARLI bv Machine en apparaten  heeft ruime ervaring met de bouw van dergelijke wasplaatsen.

De achterliggende gedachte is duidelijk: transportmaterieel dat wordt ingezet bij bodemsaneringsprojecten moeten bij het verlaten van de werkplek goed gereinigd zijn. Dit voorkomt dat de openbare wegen vervuild raken. Het was in het verleden gebruikelijk dat voor dit doel een was- of borstelplaats werd aangelegd. Het reinigen werd dan veelal handmatig met hogedrukreinigers en borstels gedaan. Is het project ten einde, dan moet de wasplaats weer worden verwijderd.  Met name voor bedrijven die veelvuldig betrokken zijn bij saneringsprojecten is het steeds opnieuw aanleggen van wasplaatsen een aanzienlijke kostenpost, waarbij de inzet van benodigd personeel een hoofdbestanddeel vormt. Vanuit de praktijk zijn diverse ideeŽn naar voren gebracht om een werkbare oplossing voor het reinigingsprobleem te vinden. Hierbij kwam echter steeds het probleem naar voren dat de wensen zoals die er zijn in bodemsaneringsland, door een constructeur vertaald moeten worden naar een praktisch hanteerbaar instrument.

Selfsupporting
De Wasmobiel is in wezen een selfsupporting wasplaats geworden, waarin vrachtauto's geheel automatisch worden gereinigd. Natuurlijk is de Wasmobiel uitvoerig getest. Dit gebeurde in 1992 en 1993 op de TOP  ( Tijdelijke Opslag Plaats ) in Amsterdam, waar gedurende langere tijd achtereen een groot aantal transportmiddelen ( soms meer dan 120 per dag ) in de wasplaats werden gereinigd, zonder dat hier mankracht aan te pas kwam. 

Daarnaast is de Wasmobiel zo geconstrueerd dat het op- en afbouwen met een containerwagen (NCH kabelinstallatie of gelijkwaardig ) met autolaadkraan kan geschieden. Met name voor kortlopende projecten in stedelijke gebieden is dit een uitkomst. De Wasmobiel is uitgerust met een pompensysteem waardoor het reinigingswater een aantal malen kan worden hergebruikt. Ingebouwde slibvangers zorgen er voor dat het water schoon blijft. Bij het in- en uitrijden schakelt het automatisch sproeisysteem aan en uit. Het reinigingsresultaat hangt samen met de verblijftijd van de auto in de Wasmobiel. De tests hebben uitgewezen dat in het algemeen een verblijftijd van minder dan zestig seconden voldoende is voor reinigen. 

ARLI bv  is in 1999 gestart met het ontwikkelen van een asbest water filter installatie die het water van de mobiele wasstraat constant reinigt. Dit is speciaal bedacht om de voertuigen te wassen die van asbest saneringen rijden. De eerste proefopstelling is gerealiseerd in 2000 in samenwerking met HWZ Utrecht op een sanering in Zwolle. Daarna is deze installatie aangepast en ingezet in Arnhem. De installatie is na de eerste ervaringen verder aangepast voor een betere werking. Opgevangen waswater bezinkt in het vuilwater gedeelte in de Wasmobiel en gaat dan door een grof filter naar een volgend filter en dan naar een waterbak met hepafilters. Hierna wordt het water in de schoonwatertank van de wasstraat gepompt welke wordt gebruikt voor het wassen van de vrachtwagen. Na ontwikkeling hebben wij een aantal van deze filterinstallaties gebouwd voor Nethart.